*}

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:
  • reprezentacją Klientów w sprawach: o wynagrodzenie, ustalanie stosunku pracy, wymiaru urlopów, zakazu konkurencji, bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę i wniosków o przywrócenie do pracy,
  • opracowywaniem treści regulaminów pracy i wynagradzania,
  • przygotowywaniem wzorcowych umów o pracę, zakazie konkurencji, kontraktów managerskich,
  • analizą i doradztwem w przedmiocie ubezpieczania członków organów spółek,
  • doradztwem w zakresie optymalnych podatkowo podstaw zatrudnienia członków organów spółek,
  • sporami sądowymi w zakresie decyzji wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w zakresie kwestionowania przez ZUS faktu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju zawartej umowy (umowa o dzieło/umowa zlecenia), podlegania pod ubezpieczenia społeczne, wypłaty zasiłku.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.