*}

Ochrona Danych Osobowych RODO

Prowadzimy audyty ochrony danych, opiniujemy umowy, procedury i regulaminy związane z przetwarzaniem danych osobowych u Klientów. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych. Nasze doświadczenia pozwalają wesprzeć przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz podmioty z sektora publicznego podczas wdrażania RODO

Poproś o ofertę jeśli potrzebujesz:

 • przygotować politykę bezpieczeństwa,
 • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
 • doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • szkolenia wewnętrznego w zakresie "zmian w Regulacji o Ochronie Danych Osobowych"
 • oceny wpływu na ochronę/ prywatność danych
 • wsparcie audytu ochrony danych (wewnętrzne lub zewnętrzne)
 • wsparcie w zakresie wdrożenia ochrony danych
 • usługi świadczone (na miejscu lub wirtualnie) przez Inspektora Ochrony Danych

Sprawdź, dlaczego warto powołać zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD) ?

Przetwarzanie danych niezgodnie z wymaganiami RODO może narazić Państwa na wysokie kary finansowe oraz utratę dobrego wizerunku firmy. Jeżeli Państwa organizacja przetwarza dane osobowe, warto sprawdzić przesłanki, które zobowiązują Państwa do powołania Inspektora Ochrony Danych. 

Obowiązek powołania Inspektora RODO powstaje gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę (dotyczy to więc przykładowo profilowania i oceny osób w ramach szacowania ryzyka, w celu przyznania zniżek składek ubezpieczeniowych),
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych ujawniających poglądy polityczne czy też danych dotyczących zdrowia przetwarzanych przez szpitale), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Jakie zadania należą do Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO,
 • doradzanie, jak przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów, polityk w zakresie ochrony danych osobowych,  
 • pomaganie przy sporządzaniu oceny ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • zachowanie poufności względem wykonywanych zadań w ramach ochrony danych osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.