Własność intelektualna w Twojej firmie – co się na nią składa i jak ją chronić?


Własność intelektualna w Twojej firmie – co się na nią składa i jak ją chronić?

Agenda szkolenia:

1. Co rozumiemy pod pojęciem własności intelektualnej.
2. Znaki towarowe, wzory przemysłowe – podstawowe informacje dotyczące tych praw.
3. Różne drogi rejestracji i porządki prawne ochrony znaków towarowych.
4. Jak się bronić przed naruszeniem praw ochronnych dotyczących własności przemysłowej i kiedy mogę wykorzystać cudzy znak?
5. Jesteś pracodawcą – zatrudniasz twórców. Pojęcie utworu, praw autorskich i praw pokrewnych.
6. Programy komputerowe, bazy danych – czy utwory tworzymy na każdym komputerze?
7. Dlaczego tak ważna jest umowa? Podstawowe zasady nabywania i przenoszenia praw autorskich.
8. Inni wykorzystują zdjęcia z Internetu, czy ja też mogę? Zasady wykorzystywania i ochrony utworów w nowoczesnych mediach.
9. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – miękki sposób ochrony własności intelektualnej.
10. Podpisać NDA, czy nie podpisać? Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa.
11. Czego mogę się domagać od nieuczciwych konkurentów?

Kontakt w sprawie szkolenia