Szkolenie: Rodo – co musisz wiedzieć o unijnej reformie ochrony danych osobowych


RODO – co musisz wiedzieć o unijnej reformie ochrony danych osobowych

Agenda szkolenia:

 1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zagadnienia podstawowe.
 2. Jak przygotować firmę do RODO – etapy wdrożenia.
 3. Obowiązki administratora – co się zmieni w stosunku do stanu obecnego?
 4. Podstawy legalizujące przetwarzanie danych osobowych, w tym zasady zbierania zgód na przetwarzanie danych.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo sprostowania danych;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu.
 1. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie oraz domyślna ochrona danych.
 2. Zabezpieczenie danych (w tym pozycja i obowiązki Inspektora Ochrony Danych).
 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – odpowiedzialność administratora i przetwarzającego.
 4. Dane pracowników na gruncie nowych przepisów – co wolno pracodawcy?

Kontakt w sprawie szkolenia