Kogo przeszkoliliśmy


  • 3 października 2017 r. Prelekcja na Mareckich Spotkaniach Biznesowych

W dniu 3 listopada 2017 r. w restauracji Sepia w Markach miało miejsce kolejne spotkanie mareckich przedsiębiorców organizowane przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Radca Prawny z Kancelarii Honestus – Natalia Owsianko-Piątek przedstawiła zebranym kilka najważniejszych zmian, które wprowadza RODO. Wielość pytań i komentarzy pokazuje jak ważna jest tematyka ochrony danych osobowych w codziennej działalności przedsiębiorców.

  • 26 października 2017 r. RODO – co musisz wiedzieć o unijnej reformie ochrony danych osobowych

26 października 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenie dla ponad 20 podmiotów gospodarczych z najważniejszych zmian wprowadzanych przez RODO. Zainteresowanie było tak duże, że będziemy organizować kolejne.

  • 17 października 2017 r. Międzynarodowa Konferencja „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”

Stałe podnoszenie wiedzy zarówno administratorów danych, jak i osób, których dane dotyczą to jedno z wyzwań, które nie traci na aktualności. To jeden z głównych wniosków, do jakiego doszli uczestnicy międzynarodowej konferencji „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”, która odbyła się 17 października 2017 r. w siedzibie Sejmu RP pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego. Została ona zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z okazji 20-lecia polskiego prawa do ochrony danych osobowych.

W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób – przedstawiciele administracji publicznej, w tym instytucji współpracujących z GIODO, reprezentanci organów ochrony danych z Węgier, Bułgarii i Gruzji, a także przedstawiciele środowisk naukowych, w tym profesorowie – członkowie Komisji Ekspertów GIODO.

Podczas spotkania poruszono wiele innych wątków. Próbowano odpowiedzieć na pytania, dlaczego w dobie postępu technologicznego i globalizacji potrzebne jest nam prawo do ochrony naszych danych osobowych. Wskazywano też na podstawowe wartości, które powinny być fundamentem systemu ochrony danych osobowych, niezależnie od zmieniających się wyzwań technologicznych.