Transport i logistyka


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • roszczeniami reklamacyjnymi związanymi z prawem przewozowym,
  • doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności,
  • pośrednictwem w uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń, koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • redakcją i opiniowaniem umów i regulaminów przewozowych oraz spedycyjnych,
  • doradztwem i opiniowaniem tematów związanych z transportem ładunków niebezpiecznych (ADR) i ponadnormatywnych,
  • negocjacjami warunków współpracy, umów ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora,
  • prowadzeniem sporów pracowniczych i odszkodowawczych.
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Marcin Wydra
(22) 242 60 20