Spory sądowe


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi, jak również organami i instytucjami państwowymi,
  • przygotowywaniem pism procesowych inicjujących postępowanie, a także przedstawiających interesy strony w toczącym się już postępowaniu (wezwania, pozwy, odpowiedzi na pozew, repliki oraz dupliki, apelacje itp.),
  • przygotowywaniem analiz prawnych i opinii w przedmiocie podstaw oraz zasadności dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Jakub Sikora
(22) 242 60 26
Katarzyna Budny
(22) 242 60 23
Marcin Wydra
(22) 242 60 20
Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 60 16