Prawo umów


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • świadczeniem bieżącego i kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania kontraktów (umowy, porozumienia, listy intencyjne) zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi,
  • opracowaniem i przygotowaniem koncepcji należytego zabezpieczania realizacji umów i transakcji (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, itp.),
  • redakcją ogólnych warunków umów (OWU), przygotowywaniem wzorców umownych oraz regulaminów, uzależnionych od potrzeb Klientów oraz specyfiki ich biznesów,
  • przygotowaniem umów inwestycyjnych, umów powierniczych na udziałach/akcjach, umów wdrożeniowych, serwisowych.
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 60 16
Katarzyna Budny
(22) 242 60 23
Marcin Wydra
(22) 242 60 20