Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się:

  • reprezentacja wierzycieli oraz poszukiwanie jak najskuteczniejszego sposobu sprawowania
  • nadzoru nad postępowaniem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym;
  • reprezentacja na zgromadzeniach;
  • reprezentacja przed sądami (zażalenia, sprzeciwy);
  • reprezentacja w sprawach dot. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  • Współpracujemy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
Katarzyna Budny
(22) 242 60 23