Prawo ochrony środowiska


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się:

  • audytami prawnymi prowadzonymi w związku z transakcjami fuzji i przejęć w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wymaganych pozwoleń środowiskowych,
  • obsługą procesów pozyskiwania pozwoleń środowiskowych wszystkich rodzajów,
  • doradztwem prawnym w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, w tym postępowania administracyjne związane z budową i bieżącą eksploatacją instalacji.
Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 60 16