Prawo handlowe i korporacyjne


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

 • przygotowaniem umów i statutów nowych spółek, pośredniczeniem w zakładaniu nowych spółek osobowych i kapitałowych,
 • współpracą z notariuszami przy opracowywaniu aktów założycielskich i ich zmian, składaniem wniosków do KRS wraz z monitorowaniem przebiegu wpisu wnioskowanych zmian,
 • doradzaniem w przedmiocie nabywania funkcjonujących przedsiębiorstw,
 • opracowaniem dokumentów korporacyjnych określających zasady funkcjonowania organów spółek (regulaminy zarządów, rad nadzorczych, projektów uchwał),
 • pomocą w organizacji zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy spółek, opracowaniem strategii głosowania (w tym głosowanie grupami),
 • doradzaniem w procesach rejestracji, zawieszania, upadłości, likwidacji i rozwiązywania spółek,
 • zaskarżaniem uchwał zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
 • rozwiązywaniem konfliktów powstałych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami, w tym przymusowym wykupem (squeeze out) oraz odkupem (reverse squeze out) akcji,
 • zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy, członków zarządu spółek handlowych wobec spółki i wobec wierzycieli spółki,
 • podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego oraz organizowaniem dopłat do kapitałów zakładowych,
 • przeprowadzaniem analiz prawnych dokumentów (due dilligence) przedsiębiorstw i spółek,
 • składaniem wniosków o upadłość podmiotów gospodarczych,
 • procesami związanymi z przekształceniem i łączeniem spółek, nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw (spółek) oraz ich zorganizowanych części (transakcje M&A),
 • tworzeniem umów inwestycyjnych, umów powierniczych na udziałach/akcjach lub obnoszących się do spółek osobowych.
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Katarzyna Budny
(22) 242 60 23
Marcin Wydra
(22) 242 60 20
Ewa Respondek
(22) 242 60 22
Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 60 16
Jakub Sikora
(22) 242 60 26