Prawo handlowe i korporacyjne


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

 • przygotowaniem umów i statutów nowych spółek, pośredniczeniem w zakładaniu nowych spółek osobowych i kapitałowych,
 • współpracą z notariuszami przy opracowywaniu aktów założycielskich i ich zmian, składaniem wniosków do KRS wraz z monitorowaniem przebiegu wpisu wnioskowanych zmian,
 • doradzaniem w przedmiocie nabywania funkcjonujących przedsiębiorstw,
 • opracowaniem dokumentów korporacyjnych określających zasady funkcjonowania organów spółek (regulaminy zarządów, rad nadzorczych, projektów uchwał),
 • pomocą w organizacji zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy spółek, opracowaniem strategii głosowania (w tym głosowanie grupami),
 • doradzaniem w procesach rejestracji, zawieszania, upadłości, likwidacji i rozwiązywania spółek,
 • zaskarżaniem uchwał zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
 • rozwiązywaniem konfliktów powstałych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami, w tym przymusowym wykupem (squeeze out) oraz odkupem (reverse squeze out) akcji,
 • zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy, członków zarządu spółek handlowych wobec spółki i wobec wierzycieli spółki,
 • podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego oraz organizowaniem dopłat do kapitałów zakładowych,
 • przeprowadzaniem analiz prawnych dokumentów (due dilligence) przedsiębiorstw i spółek,
 • składaniem wniosków o upadłość podmiotów gospodarczych,
 • procesami związanymi z przekształceniem i łączeniem spółek, nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw (spółek) oraz ich zorganizowanych części (transakcje M&A),
 • tworzeniem umów inwestycyjnych, umów powierniczych na udziałach/akcjach lub obnoszących się do spółek osobowych.
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Katarzyna Budny
(22) 242 60 23
Marcin Wydra
(22) 242 60 20
Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 60 16
Jakub Sikora
(22) 242 60 26