Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • negocjowaniem i sporządzaniem umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów z zakresu szeroko pojętego prawa autorskiego: o ochronę i przeniesienie baz danych, umowy o transfer know-how, o tworzenie i eksploatację programów komputerowych z podmiotami polskimi i zagranicznymi,
  • audytem prawnym umów w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,
  • prowadzeniem sporów z zakresu ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych,
  • prowadzeniem postępowań przed Urzędem Patentowym i OHIM,
  • reprezentacją Klienta w zakresie sporów z zakresu ochrony znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej, w tym postępowań dotyczących zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Marcin Wydra
(22) 242 60 20
Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 59 16