Podatki


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • składaniem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
  • optymalizacją podatkową planowanych transakcji,
  • doradztwem w zakresie unikania podwójnego opodatkowania,
  • opracowywaniem strategii oraz analizą zagadnień podatkowych związanych z połączeniami oraz przekształceniami podmiotów handlowych,
  • bieżącym doradztwem podatkowym dla przedsiębiorców z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku zryczałtowanego oraz karty podatkowej, podatku od nieruchomości,
  • audytem i/lub nadzorem podatkowym,
  • reprezentacją Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami administracyjnymi, jak również organami podatkowymi,
Dariusz Skłodowski
(22) 242 60 33
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Magdalena Wojciechowska
(22) 242 60 25