Podatki


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • składaniem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
  • optymalizacją podatkową planowanych transakcji,
  • doradztwem w zakresie unikania podwójnego opodatkowania,
  • opracowywaniem strategii oraz analizą zagadnień podatkowych związanych z połączeniami oraz przekształceniami podmiotów handlowych,
  • bieżącym doradztwem podatkowym dla przedsiębiorców z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku zryczałtowanego oraz karty podatkowej, podatku od nieruchomości,
  • audytem i/lub nadzorem podatkowym,
  • reprezentacją Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami administracyjnymi, jak również organami podatkowymi,
Dariusz Skłodowski
(22) 242 60 33
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Magdalena Wojciechowska
(22) 242 60 25
Anna Tymińska
(22) 242 60 22