Ochrona danych osobowych


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • przygotowaniem polityki bezpieczeństwa, pomocą w przygotowaniu instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
  • doradztwem i szkoleniami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych,
  • pomocą w opracowaniu polityki ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem stosowania RODO (unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Justyna Kuś
(22) 242 60 24
Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 60 16
Marcin Wydra
(22) 242 60 20