RODO


RODO – dowiedz się więcej na temat nowej regulacji ochrony danych osobowych i dostosuj swoją firmę do wprowadzanych zmian

Kancelaria Prawna Honestus zapewnia doradztwo i obsługę prawną projektów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:

♦ wsparcie prawne w procesie przygotowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (np. polityki bezpieczeństw, klauzul informacyjnych, treści zgód),

♦ doradztwo i szkolenia wewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych,

♦ pomoc w opracowaniu polityki ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem stosowania RODO (unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),

♦ przygotowywanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz umów o zachowaniu poufności,

♦ opiniowanie zgodności planowanych przedsięwzięć i procesów z zasadami ochrony danych osobowych,

♦ reprezentowanie w postępowaniach przed GIODO jak i postępowaniach sądowych dot. ochrony danych osobowych.

W związku z unijną reformą ochrony danych osobowych Kancelaria wraz z firmą konsultingową Forprogress przygotowała procedurę dostosowania podmiotów do nowej regulacji składającą się z czterech etapów:

  1. Audyt organizacji (inwentaryzacja zbiorów danych i procesów biznesowych),
  2. Przeprowadzenie analizy ryzyka,
  3. Przygotowanie polityk bezpieczeństwa, rejestrów przetwarzania, wzorów umów na powierzenie przetwarzania danych, klauzul będących podstawą zgód na przetwarzanie danych osobowych,
  4. Kontrola powdrożeniowa/ szkolenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych skontaktuj się z:

Natalia Owsianko-Piątek
(22) 242 60 16
Justyna Kuś
(22) 242 60 24