Zespół


Dariusz Skłodowski
Doradca podatkowy, Partner
Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia ukończone z wyróżnieniem. Od 1993 roku związany z branżą finansową. Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W 1996 roku ukończył z wyróżnieniem modułowy kurs rachunkowości podmiotów gospodarczych, a w 1997 roku - również z wyróżnieniem, kurs dla kandydatów na Głównych Księgowych – oba kursy organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W 1997 roku został wpisany na listę Doradców Podatkowych pod numerem 01530. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego, a w szczególności specjalizuje się w optymalizacji podatkowej. W wolnych chwilach lubi czytać książki.
Justyna Kuś
Radca prawny, Partner
Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT. Z Grupą Skłodowscy związana jest od 2011 roku. W czerwcu 2015 roku objęła funkcję partnera w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Szczególnie bliska jest jej tematyka przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw Klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Lubi podróżować i jeździć na motocyklu.
Magdalena Wojciechowska
Doradca podatkowy
Od 2015 roku jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2017 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i złożyła egzamin adwokacki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Ma doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z różnych branż m.in. produkcyjnej, nieruchomościowej, farmaceutycznej oraz energetycznej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz sądowo-administracyjnych. Absolwentka studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. W ramach programu wymiany studentów ERASMUS studiowała na wydziale prawa Uniwersytetu Panthéon-Assas w Paryżu. Interesuje się żeglarstwem. Wolny czas spędza aktywnie, ostatnio najczęściej na rowerze.
Katarzyna Budny
Radca prawny
Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na wydziale Prawa. W 2011 r. uzyskała tytuł Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2009 roku współpracuje z Kancelarią Podatkową Skłodowscy. Jej działalność zawodowa koncentruje się głównie na doradztwie prawnym z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, sprawami korporacyjnymi w spółkach, w tym w połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego. Świadczy pomoc prawną, z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Wielokrotnie publikowała artykuły w biuletynie wewnętrznym Grupy Skłodowscy. Prowadzi szkolenia otwarte z zakresu prawa spółek handlowych oraz z zakresu windykacji. Prywatnie, w wolnym czasie lubi podróżować z rodziną po Europie, kierując się głównie atrakcjami lokalnymi i parkami rozrywki. Czyta kryminały skandynawskich autorów.
Jakub Sikora
Radca prawny
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 2002 roku. W 2014 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z Grupą Skłodowscy związany jest od 2004 roku. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, prawie spółek, szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Szczególnie bliska jest mu tematyka zawiązywania spółek prawa handlowego ich podziału, łączeń i przekształceń, a także likwidacji.Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej stowarzyszeń i fundacji. Występuje jako pełnomocnik przed sądami, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Wolny czas najchętniej spędza w gronie rodzinnym (żona i córka) oraz przyjaciół. Interesują go podróże, historia i modelarstwo. Najchętniej łączy wszystkie ww. pasje.
Marcin Wydra
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach programu wymiany studentów ERASMUS, przez rok studiował na Uniwersytecie w Akureyri (Islandia), na wydziale Prawa i Nauk Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz firmach doradczych w Warszawie, gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W ramach swoich doświadczeń zawodowych współpracował z największymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi i firmami audytorskimi, reprezentując interesy swoich klientów. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, w tym w szczególności prawie cywilnym, prawie umów handlowych, prawie spółek oraz nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw z branży Transport, Spedycja, Logistyka (TSL). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i mediacyjnych. Prywatnie jest wielbicielem piłki nożnej, podróży, książek, filmów oraz muzyki. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Natalia Owsianko-Piątek
Radca prawny
Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w organach administracji państwowej, jak i w wiodących warszawskich kancelariach prawnych. Do zespołu Grupy Skłodowscy dołączyła w 2017 roku. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw, postępowaniach gospodarczych oraz ochronie danych osobowych. Dziedziną, w której się pasjonuje jest też prawo ochrony środowiska, szczególnie obowiązki z niego wynikające w procesach inwestycyjnych. W wolnym czasie lubi odkrywać z rodziną nieznane zakątki kraju i czytać książki psychologiczne oraz biografie.
Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk
Adwokat
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2016 roku jest Adwokatem, posiadając jednak już 9-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła w renomowanych warszawskich kancelariach oraz w ramach własnej kancelarii adwokackiej, zajmując się prowadzeniem postępowań sądowych oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy a także w sprawach karnych gospodarczych (tzw. white collar crimes). Zajmuje się także bieżącą obsługą prawną organizacji pozarządowych. Tam gdzie to możliwe, pomaga zawrzeć ugodę, uniknąć wieloletniego sporu oraz ograniczyć koszty dochodzenia swoich praw. Przedsiębiorcom pomaga zadbać o prowadzony biznes, chroniąc go przed pozwami pracowniczymi (np. o mobbing, o ustalenie stosunku pracy, o bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę), czy nieuczciwymi kontrahentami (sprawy z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych). Czas wolny poświęca na pokazywaniu świata swojemu dziecku.