Zespół


Dariusz Skłodowski
Doradca podatkowy, Partner
Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia ukończone z wyróżnieniem. Od 1993 roku związany z branżą finansową. Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W 1996 roku ukończył z wyróżnieniem modułowy kurs rachunkowości podmiotów gospodarczych, a w 1997 roku - również z wyróżnieniem, kurs dla kandydatów na Głównych Księgowych – oba kursy organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W 1997 roku został wpisany na listę Doradców Podatkowych pod numerem 01530. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego, a w szczególności specjalizuje się w optymalizacji podatkowej. W wolnych chwilach lubi czytać książki.
Justyna Kuś
Radca prawny, Partner
Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT. Z Grupą Skłodowscy związana jest od 2011 roku. W czerwcu 2015 roku objęła funkcję partnera w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Szczególnie bliska jest jej tematyka przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw Klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Lubi podróżować i jeździć na motocyklu.
Magdalena Wojciechowska
Doradca podatkowy
Od 2015 roku jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2017 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i złożyła egzamin adwokacki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Ma doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z różnych branż m.in. produkcyjnej, nieruchomościowej, farmaceutycznej oraz energetycznej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz sądowo-administracyjnych. Absolwentka studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. W ramach programu wymiany studentów ERASMUS studiowała na wydziale prawa Uniwersytetu Panthéon-Assas w Paryżu. Interesuje się żeglarstwem. Wolny czas spędza aktywnie, ostatnio najczęściej na rowerze.
Katarzyna Budny
Radca prawny
Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na wydziale Prawa. W 2011 r. uzyskała tytuł Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2009 roku współpracuje z Kancelarią Podatkową Skłodowscy. Jej działalność zawodowa koncentruje się głównie na doradztwie prawnym z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, sprawami korporacyjnymi w spółkach, w tym w połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego. Świadczy pomoc prawną, z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Wielokrotnie publikowała artykuły w biuletynie wewnętrznym Grupy Skłodowscy. Prowadzi szkolenia otwarte z zakresu prawa spółek handlowych oraz z zakresu windykacji. Prywatnie, w wolnym czasie lubi podróżować z rodziną po Europie, kierując się głównie atrakcjami lokalnymi i parkami rozrywki. Czyta kryminały skandynawskich autorów.
Jakub Sikora
Radca prawny
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 2002 roku. W 2014 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z Grupą Skłodowscy związany jest od 2004 roku. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, prawie spółek, szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Szczególnie bliska jest mu tematyka zawiązywania spółek prawa handlowego ich podziału, łączeń i przekształceń, a także likwidacji.Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej stowarzyszeń i fundacji. Występuje jako pełnomocnik przed sądami, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Wolny czas najchętniej spędza w gronie rodzinnym (żona i córka) oraz przyjaciół. Interesują go podróże, historia i modelarstwo. Najchętniej łączy wszystkie ww. pasje.
Marcin Wydra
Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach programu wymiany studentów ERASMUS, przez rok studiował na Uniwersytecie w Akureyri (Islandia), na wydziale Prawa i Nauk Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz firmach doradczych w Warszawie, gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W ramach swoich doświadczeń zawodowych współpracował z największymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi i firmami audytorskimi, reprezentując interesy swoich klientów. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, w tym w szczególności prawie cywilnym, prawie umów handlowych, prawie spółek oraz nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw z branży Transport, Spedycja, Logistyka (TSL). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i mediacyjnych. Prywatnie jest wielbicielem piłki nożnej, podróży, książek, filmów oraz muzyki. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Natalia Owsianko-Piątek
Radca prawny
Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w organach administracji państwowej, jak i w wiodących warszawskich kancelariach prawnych. Do zespołu Grupy Skłodowscy dołączyła w 2017 roku. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw, postępowaniach gospodarczych oraz ochronie danych osobowych. Dziedziną, w której się pasjonuje jest też prawo ochrony środowiska, szczególnie obowiązki z niego wynikające w procesach inwestycyjnych. W wolnym czasie lubi odkrywać z rodziną nieznane zakątki kraju i czytać książki psychologiczne oraz biografie.