Artykuły


Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.21 r. (I FPS 1/21). Uchwała dotyczy praktyki wszczynania postępowań karnoskarbowych tylko po to, aby nie doszło do przedawnienia podatku. Nawet jeśli postępowanie karnoskarbowe zostanie potem umorzone, manewr pozwala organom podatkowym dokończyć kontrolę i dochodzić zapłaty podatku, który bez wszczęcia postępowania karnoskarbowego […]

Sąd administracyjny oceni czy zawieszenie terminu przedawnienia podatku było nadużyciem ...


Wszechobecna moda na odchudzanie udziela się i w domenie podatków. Słowo „uszczuplenie” kojarzy się z działaniami podatników, ale tym razem „slim” propozycja pochodzi od Ministra Finansów. Na czym polega „smukły VAT”? Slim VAT 2 to pakiet 15 poprawek do Ustawy o VAT. Propozycje zmian mają poprawić komfort pracy „użytkownika” (podatnika). […]

Co Slim VAT 2 ma wspólnego z Trybunałem Sprawiedliwości UE?


…i nie skutkuje zastosowaniem klauzuli obejścia prawa podatkowego. Wynika z opinii zabezpieczającej wydanej przez Szefa KAS 9.4.2021 (sygn. DKP1.8011.19.2020). Wniosek z opinii: można przesuwać w czasie dochód by rozliczyć stratę podatkową. Co wynika z klauzuli GAAR? Nawet gdy strony realizują transakcję w sposób, który pozwala zapłacić mniejszy podatek, to niekoniecznie […]

Podział zysku ze sprzedaży nieruchomości pomiędzy 2 lata podatkowe nie ...Amerykański New Deal Roosevelt’a miał przeciwdziałać skutkom wielkiego kryzysu. Polski Nowy Ład ma służyć podobnym celom i podobnie jak New Deal zakłada silny interwencjonizm. Cztery z tzw. 5 fundamentów Polskiego Ładu to propozycje dla osób indywidualnych. Tylko jeden z fundamentów ściśle dotyczy gospodarki, ale jest to propozycja silnie interwencjonistyczna. Przewiduje […]

Co Nowy Ład proponuje w temacie podatków i składek ZUS ...


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że do wypłat zysku ze spółek komandytowych będzie można stosować zwolnienie dywidendowe. Jeśli komandytariuszem jest podatnik CIT (np. inna spółka komandytowa), to wypłata zysku dla komandytariusza będzie zwolniona z CIT, o ile spółki spełnią warunki zwolnienia. To bardzo pozytywny wniosek. Mimo to interpretacja otwiera pole […]

Nowe wątpliwości w sprawie zwolnienia dywidendowego w spółce komandytowej


Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Holandia, Belgia, Norwegia, Finlandia. Polacy zarabiający m.in. w tych państwach odczują skutki zmian w uldze abolicyjnej.  Co to jest ulga abolicyjna? Ulga abolicyjna wyrównuje sytuację podatkową Polaków zarabiających w różnych zagranicznych państwach. Chodzi o osoby, które są polskimi rezydentami podatkowymi i w Polsce mają nieograniczony obowiązek […]

Mocne ograniczenie ulgi abolicyjnej