Artykuły


W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie o sygnaturze C-335/19 dotyczącej kryteriów stosowania ulgi na złe długi w VAT. TSUE uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. […]

TSUE z odsieczą dla wierzycieli


Nie trzeba być prawnikiem, aby wiedzieć, że zobowiązanie przedawnione nie może być skutecznie dochodzone w drodze postępowania sądowego. Dla jednych przedawnienie zobowiązania stanowi oczekiwaną sytuację uniknięcia zapłaty, dla innych praktycznie utratę zarobku. Jednak to, kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem zobowiązania nie zawsze jest łatwe do ustalenia, nawet dla osób, […]

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło – nie takie oczywiste


Tytułowy wniosek wypływa z uzasadnienia wyroku zapadłego w prowadzonej przez Kancelarię sprawie i choć wydaje się oczywisty, niestety spór z organami podatkowymi musiał dotrzeć, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tło sprawy stanowiły przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych, a dokładnie art. 6 ust. 1 […]

Można podważyć operat szacunkowy biegłego rzeczoznawcy bez konieczności sporządzania kontroperatu