Baza wiedzy


Artykuły

Nie wszystkim znane skutki doręczenia zastępczego w postępowaniu cywilnym

Wielokrotnie w mojej praktyce zawodowej spotkałam się z szczerym zaskoczeniem Klientów, kiedy dowiadywali się, że pismo z Sądu przez nich nigdy nieodebrane, może być w pewnych okolicznościach uznane za „skutecznie doręczone”. Z reakcji części Klientów można wyprowadzić wniosek, iż dla wielu osób („nieprawników”) instytucja przewidziana w art. 139 kodeksu postępowania ...
Czytaj więcej>>

Propozycja pełnienia funkcji członka zarządu powód do radości czy smutku

Dostałeś od Szefa propozycję pełnienia funkcji członka zarządu może funkcji prezesa zarządu. W tym momencie masz mętlik w głowie, bo z jednej strony oczami wyobraźni widzisz podziw na twarzach rodziny, znajomych kiedy mówisz, że zostałeś prezesem zarządu renomowanej firmy, z drugiej strony zaś wiesz, że pełnienie funkcji członka zarządu to ...
Czytaj więcej>>

Informacje na stronie www, a dane osobowe pracownika

W dobie Internetu przedsiębiorcy sprawnie wykorzystują jego możliwości nie tylko w celach marketingowych, ale także informacyjnych i organizacyjnych usprawniających komunikację. Aby skrócić drogę pomiędzy potencjalnym klientem a kompetentnym pracownikiem firmy – często podają na swoich stronach internetowych dane kontaktowe. Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych? ...
Czytaj więcej>>

Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu, a w mieszkaniu zarejestrowałeś siedzibę swojej indywidualnej działalności, albo spółki? Jeśli tak śledź uważnie zmiany w prawie, aby nie stracić. Dlaczego?

Rząd pracuje nad ustawą przekształcają prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Pomyślisz: Super! Przecież to dobra wiadomość! – w gruncie rzeczy tak, ale uważaj jeśli pod tym adresem zarejestrowałeś miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę spółki. Co prawda, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma nastąpić z mocy prawa, jednakże nie będzie ...
Czytaj więcej>>

Można podważyć operat szacunkowy biegłego rzeczoznawcy bez konieczności sporządzania kontroperatu

Tytułowy wniosek wypływa z uzasadnienia wyroku zapadłego w prowadzonej przez Kancelarię sprawie i choć wydaje się oczywisty, niestety spór z organami podatkowymi musiał dotrzeć, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tło sprawy stanowiły przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych, a dokładnie art. 6 ust. 1 ...
Czytaj więcej>>

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło – nie takie oczywiste

Nie trzeba być prawnikiem, aby wiedzieć, że zobowiązanie przedawnione nie może być skutecznie dochodzone w drodze postępowania sądowego. Dla jednych przedawnienie zobowiązania stanowi oczekiwaną sytuację uniknięcia zapłaty, dla innych praktycznie utratę zarobku. Jednak to, kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem zobowiązania nie zawsze jest łatwe do ustalenia, nawet dla osób, ...
Czytaj więcej>>

TSUE z odsieczą dla wierzycieli

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie o sygnaturze C-335/19 dotyczącej kryteriów stosowania ulgi na złe długi w VAT. TSUE uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. ...
Czytaj więcej>>