Kolejna grupa przedsiębiorców objęta kasami fiskalnymi online


Od 1 lipca kolejne grupy przedsiębiorców będą rejestrować sprzedaż na kasach fiskalnych online.

Kto musi kupić kasę fiskalną przed 1 lipca 2021 r.?

W kasę fiskalną online muszą się zaopatrzyć:

  • Fryzjerzy
  • Kosmetyczki
  • Budowlańcy
  • Lekarze i dentyści
  • Prawnicy
  • Siłownie i kluby fitness (i inne obiekty służące poprawie kondycji fizycznej).

Kasy fiskalnej nie muszą zmieniać podmioty lecznicze, które zatrudniają lekarzy i dentystów. Kasa online dotyczy głównie lekarzy, który prowadzą indywidualne praktyki.

Fizjoterapeuci również nie muszą zmieniać kas na kasy online. Wykonują odrębny od lekarzy zawód medyczny – potwierdzają to interpretacje indywidualne.

Szewc bez butów chodzi. Doradcy podatkowi mieli wątpliwości czy dotyczy ich obowiązek wymiany kas przewidziany dla prawników. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nie. Szkoda, że MF nie wydało objaśnień podatkowych na wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Objaśnienia ostatecznie ucięłyby wątpliwości o zakres pojęcia usługi prawnicze w kontekście świadczeń doradców podatkowych.

Kasa fiskalna online – jak działa?

Kasa online jest podłączona do Internetu i na bieżąco przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Standardowo kasa łączy się z Repozytorium co 2 godziny, ale Repozytorium może zmienić harmonogram połączeń z kasą, bez informowania o tym właściciela kasy.

Fiskalizacja kasy obywa się automatycznie w momencie jej uruchomienia przez serwisanta. Użytkownicy kas online nie muszą już rejestrować nowej kasy u naczelnika US.

Użytkownicy kas online nie muszą też archiwizować danych o sprzedaży rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej – wszystkie dane są zapisywane elektronicznie i na bieżąco przesyłane do Repozytorium.

Dużą zaletą jest możliwość wystawiania e-paragonu. Właściciel kasy za zgodą kupującego może wydać paragon przez e-mail.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulgę na zakup kasy fiskalnej firma zrealizuje poprzez odliczenie 700 zł od podatku VAT należnego.

Jak używać kasy fiskalnej online?

Wymóg podłączenia kasy fiskalnej do Internetu i automatyczny ciągły transfer danych do administracji skarbowej budzi wątpliwości firm jak prawidłowo używać kasy, aby nie narazić się na kary?

Czy kasa online musi być cały czas włączona?

Kasa musi być włączona w czasie prowadzenia sprzedaży, w tym w czasie, gdy firma jest w gotowości do sprzedaży. W najbardziej standardowym przypadku kasa powinna być włączona w godzinach otwarcia firmy. Ale są i sytuacje niestandardowe. Np. usługi remontowe i budowlane, z natury są wykonywane poza lokalem firmy, ich realizacja trwa dłuższy czas (kilka tygodni), a sama sprzedaż usługi odbywa się po zakończeniu remontu. Dyrektor KIS wyjaśnia, że w takim przypadku kasa online nie musi być włączona przez cały czas, kasa może być włączana tylko w momentach sprzedaży i wystawiania raportów dobowych i miesięcznych (interpretacja sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN).

Bardziej rygorystyczną odpowiedź otrzymał dostawca mobilnych usług naprawy samochodów. Usługi napraw samochodów świadczy tylko sezonowo, poza sezonem sadowniczym. Kasę fiskalną online powinien włączać w okresach gotowości do sprzedaży usług, a zatem nie tylko gdy jedzie do klienta, ale również gdy oczekuje na zlecenie naprawy samochodów. Wyłączyć kasę może w sezonie sadowniczym, kiedy z założenia nie planuje świadczyć usług naprawy samochodów (interpretacja sygn. 0114-KDIP1-3.4012.207.2021.1.MT).

Co robić gdy stracę zasięg Internetu?

Jak funkcjonować na obszarach gdzie nie ma zasięgu Internetu?

Ustawodawca przewidział ewentualność czasowej utraty zasięgu Internetu przez kasę fiskalną, a także możliwość trwałego braku Internetu w miejscu sprzedaży.

W razie czasowej utraty połączenia, podatnik może kontynuować sprzedaż, zarejestrować sprzedaż na kasie, po czym musi przywrócić połączenie kasy z Internetem.

Natomiast jeżeli podatnik wie, że będzie prowadzić sprzedaż na terenie gdzie nie ma Internetu, to powinien wpierw uzyskać zgodę naczelnika US na sprzedaż przez kasę bez połączenia z siecią. Naczelnik US ustali odstępy czasowe, w których kasa powinna się łączyć z Internetem w celu przesłania danych. Przez resztę czasu podatnik może rejestrować sprzedaż na kasie online, mimo braku połączenia z Internetem.

Magdalena Wojciechowska

Doradca podatkowy