Duże zmiany VAT w sektorze e-commerce – rewolucja już wkrótce


1 lipca 2021 r. wchodzi w życie unijna rewolucja rozliczeń VAT od e-handlu. Jakie najważniejsze zmiany przewiduje pakiet e-commerce?

Jeden limit w całej UE na sprzedaż B2C bez rejestracji do VAT w innym państwie członkowskim

Zmiana dotyczy sprzedaży na odległość B2C w ramach UE. Obecnie każde państwo UE ma inny limit sprzedaży wysyłkowej. Dla przykładu, firma sprzedająca towary konsumentom z Niemiec nie musi się rejestrować do VAT w Niemczech do przekroczenia 100 tys. euro sprzedaży na rynek niemiecki. Jeśli rozszerzy rynek zbytu o Włochy, to bez dodatkowej rejestracji do VAT we Włoszech może sprzedać do Włoch towary o wartości 35 tys. euro. Po przekroczeniu limitów, firma musi zarejestrować się do każdego z krajów UE gdzie sprzedaje towary i odprowadzać VAT według stawek właściwych dla zagranicznych rynków zbytu.

Od 1 lipca 2021 r. będzie jeden limit 10 tys. euro, wspólny dla wszystkich państw UE.  Dostawca, który sprzeda towar do UE w relacji B2C za więcej niż 10 tys. euro będzie musiał się zarejestrować do VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedaje towary. Chyba, że…

…chyba, że zarejestruje się do One Stop Shop (OSS). Procedury, która pozwala rozliczać VAT od wewnątrzwspólnotowych transakcji B2C bez rejestracji do VAT w innych państwach członkowskich. Dostawca za pośrednictwem platformy OSS zapłaci lokalny VAT według stawek kraju konsumenta, ale podatek VAT odprowadzi  w swoim państwie członkowskim. Po czym rozliczenia VAT dokonają między sobą kraj siedziby sprzedawcy i kraj zamieszkania konsumenta. Dostawca nie musi składać osobnych deklaracji VAT w każdym z państw, do których sprzedaje towary.

Likwidacja zwolnienia z VAT od importu „małych przesyłek”

Do końca czerwca import przesyłek o wartości do 22 euro korzystał ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie wprowadzono, aby ułatwić pracę organom celnym i odciążyć je od weryfikacji dużych ilości paczek o niewielkiej wartości. Zwolnienie utrudniało jednak e-handel unijnym dostawcom towarów. Dostawcy z UE musieli rozliczać VAT od każdej przesyłki, niezależnie od jej wartości. Z kolei dostawcy spoza UE nadużywali zwolnienia zaniżając wartość przesyłki, co dodatkowo zaburzało konkurencyjność rynku e-commerce.

Od 1 lipca 2021 r. zwolnienie przestanie obowiązywać. Wszyscy dostawcy spoza UE będą musieli rozliczać VAT importowy od każdej dostawy do UE, niezależnie od wartości przesyłki.

Import towarów do maksymalnej wartości przesyłki 150 euro może być zwolniony z VAT w ramach importowej procedury One Stop Shop (IOSS). Na czym polega IOSS?

Sprzedawca w ramach IOSS jest zwolniony z VAT od importu. Musi za to zastosować krajową stawkę VAT właściwą dla kraju zamieszkania konsumenta. Europejski dostawca importujący towary spoza UE może samodzielnie zarejestrować się do IOSS. Natomiast dostawca spoza UE sprzedający towary bezpośrednio do konsumentów w UE musi wyznaczyć przedstawiciela podatkowego w UE, aby korzystać z IOSS.

Platformy marketplace dostawcą towarów

Zmiany VAT dla sektora e-commerce mocno odczują platformy marketplace. Dla platform, które dotychczas jedynie pośredniczyły w sprzedaży towarów, to będzie VAT-owska rewolucja. Od lipca z roli pośrednika płacącego VAT tylko od prowizji, platformy marketplace staną się „teoretycznymi” dostawcami towaru. Na potrzeby rozliczeń VAT będzie się uznawało, że kupiły towar od dostawcy spoza UE i odsprzedały go dalej konsumentowi w UE. To oznacza znacznie większy wolumen rozliczeń VAT dla platform.

Dlaczego UE narzuca platformom pośredniczącym taki model działania? Aby ułatwić dostawcom spoza UE zachowanie zgodności z unijnymi przepisami, a przy okazji zyskać większą kontrolę nad rynkiem e-handlu i wpływami podatkowymi z VAT.

W ślad za nowym modelem dostaw dla platform marketplace idą nowe obowiązki sprawozdawcze. Platformy będą mieć obowiązek ewidencjonowania transakcji i przechowywania ewidencji 10 lat po transakcji.

Zmiany modelu rozliczeń będą dotyczyć:

  • sprzedaży B2C na odległość w ramach UE, gdy dostawca towaru jest spoza UE,
  • sprzedaży B2C na odległość towarów importowanych o wartości przesyłki poniżej150 euro.

Platformy mogą korzystać z procedur OSS i IOSS.

Magdalena Wojciechowska

Doradca podatkowy