Archiwum dnia: 15 czerwca 2021


Osoby, które płaciły ryczałt od dochodów z najmu prywatnych nieruchomości mogą spać spokojnie. Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (z 24.05.21 r., sygn. II FPS 1/21) kładzie kres dylematom: czy wynajmowanie 3 mieszkań to już działalność gospodarcza? a wynajem 16 garaży? Czy to zarządzanie prywatnym majątkiem? skoro aktywnie szukam najemców, czy […]

Czy wynajmowanie nieruchomości to działalność gospodarcza? – podatnik sam zdecyduje.