Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej? #3


Czy wypłata zaliczek na poczet zysku wspólników spółki komandytowej powoduje obowiązek zapłaty podatku?

Gdy w grę wchodzą podatki, to nawet tak dobre zdarzenie jak wypłata zysku może przyprawić o prawny ból głowy.

Jak było?

Do końca 2020 r. wypłata zaliczki na poczet zysku nie była opodatkowana. Wynikało to z braku opodatkowania wypłat zysku na rzecz wspólników. Podatkiem obłożony był jedynie dochód spółki komandytowej. Podatnikami byli zaś wspólnicy spółki komandytowej. Konstrukcja ta była nazywana transparentnością podatkową spółki osobowej.

Co będzie?

Od 2021 r. podatnikiem podatku od dochodu spółki komandytowej będzie sama spółka komandytowa. Będzie to podatek CIT. Wypłata zysku wspólnikom stanie się nowym zdarzeniem z perspektywy podatkowej. Po rozliczeniu roku obrotowego wypłata zysku wspólnikom będzie generować obowiązek zapłaty przez wspólników podatku od zysków kapitałowych.

A co z wypłatą zaliczki na poczet zysku w trakcie roku obrotowego?

W spółkach kapitałowych otrzymanie przez udziałowca zaliczki na poczet dywidendy jest przychodem, od którego podatek należy zapłacić na bieżąco. Takie same zasady będą obowiązywać od 2021 r. przy wypłacie zaliczki na poczet zysku komandytariuszowi. Oznacza to, że spółka jako płatnik wypłacając komandytariuszowi zaliczkę na poczet zysku będzie pobierać podatek należny od wspólnika i wpłacać go do urzędu skarbowego.

Szansa na inne zasady opodatkowania zaliczek na poczet zysku komplementariusza

Organy podatkowe w interpretacjach wskazują, że podatek od zaliczek na poczet zysku komplementariusza powinien być pobrany na bieżąco, przy wypłacie zaliczki. Pobieranie podatku w momencie wypłaty zaliczki komplementariuszowi nie miałoby jednak większego sensu. Praktyka ta generowałaby dodatkowe, niekonieczne przepływy pieniężne, „zamrażając” środki komplementariuszy tylko czasowo przeznaczone na podatek. Wynika to z faktu, że komplementariusz może od podatku od zysku odliczyć kwotę CIT należną od dochodu spółki komandytowej. Ten mechanizm odliczenia sprawia, że realne obciążenie podatkowe komplementariusza jest jednokrotne. Po zakończeniu roku podatek zapłacony od zaliczek na poczet zysku komplementariusza stawałaby się nadpłatą podatku, o której zwrot wspólnik musiałby wnioskować.

 „Światłem w tunelu” jest niedawny wyrok NSA (II FSK 2048/18). Z wyroku wynika, że podatek od zysku komplementariusz powinien rozliczać dopiero po zakończeniu roku obrotowego, po złożeniu przez spółkę CIT-8. Wtedy wiadomo już ile podatku komplementariusz może odliczyć od swojego podatku od zysku. W ocenie NSA dopiero po zakończeniu roku obrotowego powstaje skonkretyzowane zobowiązanie podatkowe. Według Sądu, wcześniej, w ciągu roku istnieje tylko obowiązek podatkowy, czyli nie trzeba jeszcze płacić podatku.

Przepisy dotyczące opodatkowania CIT spółek komandytowych są nowe. Zarówno interpretacje jak i orzeczenia sądowe wydane w tym temacie dotyczą spółek komandytowo-akcyjnych. Mimo to, orzeczenia sądowe powinny mieć bezpośrednie przełożenie na problemy praktyczne komplementariuszy pojawiające się wraz z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych.

Dopóki organy podatkowe w ślad za wyrokiem NSA nie zmienią stanowiska należy dobrze wyważyć jak postąpić przy wypłacie zaliczek na poczet zysku. Mam nadzieję, że wspomniany wyrok NSA zostanie szybko dostrzeżony i uwzględniony przez aparat skarbowy, a wspólnicy spółek komandytowych będą mieć o jeden problem decyzyjny mniej.

To jest kolejny artykuł z cyklu „jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej”, w ramach którego opisujemy praktyczne zagadnienia powstałe w wyniku objęcia podatkiem CIT dochodów spółki komandytowej. Zapraszamy do lektury kolejnych odcinków, które będziemy publikować co wtorek. Możecie Państwo również śledzić informacje o nowych odcinkach za pomocą naszego profilu na LinkedIn.

Magdalena Wojciechowska
Doradca podatkowy