Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej? #2


Ulga dla komplementariusza z terminem ważności.

Możliwość zmniejszenia podatku od zysków kapitałowych o podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową to atrakcyjny mechanizm urealniający obciążenie podatkowe komplementariusza do jednokrotnego opodatkowania. Mechanizm ten ma jednak termin ważności. Trzeba pamiętać, aby go nie przekroczyć.

Jak funkcjonuje odliczenie?

Komplementariusz może odliczyć od podatku od „dywidendy” kwotę CIT należną od dochodu spółki komandytowej, przypadającą na danego komplementariusza. Wspólnik nie musi się decydować na natychmiastową wypłatę zysków. Może zatrzymać je w spółce na inwestycje lub wpłacić tylko ich część. Tylko na jak długo można zatrzymać zyski w spółce, aby nie stracić prawa do odliczenia?

6 lat

Popularne stwierdzenie, że „nic nie trwa wiecznie” odnosi się też do wspomnianej ulgi. Komplementariusz zmniejszy podatek od zysków kapitałowych tylko jeśli zysk wypłaci w ciągu 6 lat od roku osiągnięcia zysku. Przepis art. 30a ust. 6c Ustawy o PIT (i odpowiednio art. 22 ust. 1c Ustawy o CIT) wskazuje wprawdzie na termin 5 lat. Jest to mylące, gdyż przepis ten rozszerza jedynie czas trwania prawa do odliczenia, a termin 5 lat nakazuje liczyć od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.

Skutki w praktyce

To, że spółka osiągnęła zysk nie oznacza automatycznie, że ma fundusze, aby ten zysk wypłacić wspólnikom. Przed terminem rozliczenia rocznego zarobione środki mogły zostać już wykorzystane – na nabycie towarów, środków trwałych czy spłatę zobowiązań. Może ich już nie być na rachunku bankowym spółki. W zależności od profilu i sytuacji przedsiębiorstwa wypracowane zyski mogą być tylko księgową pozycją w bilansie przez okres dłuższy niż 6 lat. Wtedy komplementariusz mimowolnie straci prawo do realnego jednokrotnego opodatkowania dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową. Trzeba o tym pamiętać i podejmować takie decyzje w spółce, aby w ciągu tych 6 lat zdążyć wypłacić zaległe zyski.

Rozszerzenie ulgi o zdarzenia wystąpienia komplementariusza lub likwidacji spółki

Zdecydowanie na plus należy ocenić rozszerzenie ulgi do wypłat z tytułu wystąpienia komplementariusza ze spółki czy likwidacji spółki. Ustawodawca zadziałał w sposób konsekwentny, tworząc spójną regulację, urealniającą obciążenia komplementariusza do jednokrotnego opodatkowania. Dalej jednak obowiązuje wspomniany termin ważności ulgi. Przykładowo podatek od zysków za 2021 r. nie będzie podlegał odliczeniu, jeżeli do wystąpienia komplementariusza czy likwidacji dojdzie po 2027 r. Odległa perspektywa? Być może. Jednak w mojej ocenie wspólnicy powinni pamiętać o tym ograniczeniu czasowym i tak kształtować przepływy w spółce, aby nie utracić przyznanej ulgi.

To jest kolejny artykuł z cyklu „jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej”, w ramach którego opisujemy praktyczne zagadnienia powstałe w wyniku objęcia podatkiem CIT dochodów spółki komandytowej. Zapraszamy do lektury kolejnych odcinków, które będziemy publikować co wtorek. Możecie Państwo również śledzić informacje o nowych odcinkach za pomocą naszego profilu na LinkedIn.

Magdalena Wojciechowska
Doradca Podatkowy