Komandytowa po nowemu, czyli spółka komandytowa podatnikiem CIT.


Spółka komandytowa płaci CIT. Zmienia się jedna rzecz, a jakby zmieniło się wszystko. Rewolucja trwa, kurzawa w powietrzu. Co z tego wynika dla Państwa, wspólników spółki komandytowej?

Komplementariusz realny ciężar podatku ponosi jednokrotnie

W uproszczeniu komplementariusz podatek będzie rozliczał dwukrotnie, pierwszy raz od dochodów spółki komandytowej, a ponownie przy wypłacie zysku na swoją rzecz. Mimo to, realnie komplementariusz podatek zapłaci jeden raz. Wynika to z możliwości odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od podatku od „dywidendy”. Odliczenie dotyczy tej części CIT w spółce komandytowej, która przypada na udział komplementariusza w zysku spółki.

Stawka 9%

Do limitu 2 mln euro przychodów spółka komandytowa będzie płacić CIT według stawki 9%. O ile zatem wspólnicy koncentrują się na budowaniu biznesu i nie potrzebują wypłacać wszystkich zysków osiąganych przez spółkę, tymczasowo globalne obciążenia podatkowe prowadzonego biznesu mogą ulec obniżeniu w stosunku do stanu sprzed nowelizacji.

Zyski zatrzymane

Stare zyski zatrzymane w spółce dalej będzie można wypłacić bez podwójnego opodatkowania. Przewiduje to przepis przejściowy w ustawie nowelizującej.

Zwolnienie z CIT

Jeżeli komplementariuszem nie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uda się skorzystać ze zwolnienia z CIT. Zwolnienie jest bardzo mocno zawężone – dotyczy maksymalnie tylko 50% przychodów osiąganych przez komandytariusza.  Co więcej nie może to być kwota wyższa niż 60 tys. zł przychodów rocznie. Dodatkowo możliwość skorzystania ze zwolnienia obwarowana jest szeregiem warunków. Uwzględniając dotychczasową praktykę funkcjonowania spółek komandytowych warunki te w uproszczeniu sprowadzają się do wniosku, że komplementariuszem nie może być spółka z o.o.

To są dobre wiadomości. Złe to oczywiście podwójne opodatkowanie. Komplikacji jest jednak więcej, bo „diabeł tkwi w szczegółach”, zwłaszcza w prawie. Wskutek ostatnich zmian dotyczących CIT od przychodów spółek komandytowych pojawia się szereg problemów praktycznych dotyczących np. sporządzania sprawozdania finansowego, zamykania ksiąg rachunkowych, czy wypłaty zaliczek na poczet zysku. Tekst ten zapoczątkowuje cykl artykułów o tym „jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej”.

Magdalena Wojciechowska
Doradca Podatkowy