TSUE z odsieczą dla wierzycieli


W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie o sygnaturze C-335/19 dotyczącej kryteriów stosowania ulgi na złe długi w VAT. TSUE uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. Powyższe orzeczenie jest w szczególności istotne dla podatników, wobec których kontrahenci zalegają z płatnościami a jednocześnie, w momencie realizacji prawa do korekty, dłużnicy pozostawieni są stan upadłości lub likwidacji.

Podatnicy, którzy nie obniżyli VAT należnego wynikającego z nieopłaconych faktur wystawionych na rzecz kontrahentów pozostawionych w stan upadłości lub likwidacji, mają zatem obecnie możliwość skorygowania deklaracji VAT za poprzednie okresy rozliczeniowe i wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku. Złożenie wniosku w najbliższych dniach (30 dni od dnia publikacji orzeczenia TSUE) uprawniać będzie podatników do otrzymania zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem. W przypadku podatników, którym odmówiono korekty w postępowaniu podatkowym, wyrok TSUE stanowi podstawę do jego wznowienia.

W przypadku dalszego zainteresowania powyższym tematem, prosimy o kontakt.

Sergiusz Felbur

Prawnik / Specjalista ds. podatków