Archiwum dnia: 3 listopada 2020


W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie o sygnaturze C-335/19 dotyczącej kryteriów stosowania ulgi na złe długi w VAT. TSUE uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. […]

TSUE z odsieczą dla wierzycieli