Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu, a w mieszkaniu zarejestrowałeś siedzibę swojej indywidualnej działalności, albo spółki? Jeśli tak śledź uważnie zmiany w prawie, aby nie stracić. Dlaczego?


Rząd pracuje nad ustawą przekształcają prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Pomyślisz: Super! Przecież to dobra wiadomość! – w gruncie rzeczy tak, ale uważaj jeśli pod tym adresem zarejestrowałeś miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę spółki.
Co prawda, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma nastąpić z mocy prawa, jednakże nie będzie ono nieodpłatne. Użytkownik wieczysty będzie zobowiązany do płacenia jeszcze przez 20 lat opłaty równej opłacie za użytkowanie wieczyste obowiązującej w 2017 r.; a jeśli właścicielem grunty jest Skarb Państwa – będzie również uprawniony do skorzystania z 50% bonifikaty. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców – będą oni musieli ponosić opłatę przez 33 lata i nie będą mogli skorzystać z bonifikaty. Rząd RP chce w ten sposób uniknąć możliwego zarzutu Komisji Europejskiej o stosowaniu niedozwolonej pomocy publicznej.
Projekt ustawy jest w trakcie konsultacji międzyresortowych, kolejne jego wersje różnią się szczegółami, ale zasada, iż przedsiębiorcy będą płacić więcej i dłużej wydaje się być ostateczna. Dlatego też warto obserwować zmiany projektowanej ustawy. Ponadto należy rozważyć co będzie bardziej opłacalne – może okazać się, że wcześniejsza zmiana siedziby uchroni przed ponoszeniem większych opłat. W przedstawianych wersjach projektu różne były momenty oceny czy użytkownik wieczysty prowadził pod danym adresem działalność gospodarczą. Jeden z projektów przewidywał, że za przedsiębiorcę będzie uważana osoba, która prowadziła działalność pod danym adresem w dniu 1 stycznia 2017 r., inny znów że będzie to oceniane na dzień wejścia w życie ustawy, a więc 1 października 2017 r. lub 1 stycznia 2018 r. (tak wynika z zapowiedzi rządu).

Radca prawny
Natalia Owsianko-Piątek