Archiwum dnia: 8 sierpnia 2017


Nie trzeba być prawnikiem, aby wiedzieć, że zobowiązanie przedawnione nie może być skutecznie dochodzone w drodze postępowania sądowego. Dla jednych przedawnienie zobowiązania stanowi oczekiwaną sytuację uniknięcia zapłaty, dla innych praktycznie utratę zarobku. Jednak to, kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem zobowiązania nie zawsze jest łatwe do ustalenia, nawet dla osób, […]

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło – nie takie oczywiste


Tytułowy wniosek wypływa z uzasadnienia wyroku zapadłego w prowadzonej przez Kancelarię sprawie i choć wydaje się oczywisty, niestety spór z organami podatkowymi musiał dotrzeć, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tło sprawy stanowiły przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych, a dokładnie art. 6 ust. 1 […]

Można podważyć operat szacunkowy biegłego rzeczoznawcy bez konieczności sporządzania kontroperatu


Rząd pracuje nad ustawą przekształcają prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Pomyślisz: Super! Przecież to dobra wiadomość! – w gruncie rzeczy tak, ale uważaj jeśli pod tym adresem zarejestrowałeś miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę spółki. Co prawda, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma nastąpić z mocy prawa, jednakże nie będzie […]

Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu, a w mieszkaniu zarejestrowałeś siedzibę swojej ...W dobie Internetu przedsiębiorcy sprawnie wykorzystują jego możliwości nie tylko w celach marketingowych, ale także informacyjnych i organizacyjnych usprawniających komunikację. Aby skrócić drogę pomiędzy potencjalnym klientem a kompetentnym pracownikiem firmy – często podają na swoich stronach internetowych dane kontaktowe. Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych? […]

Informacje na stronie www, a dane osobowe pracownika