Daily Archives: 10 lipca 2016


Wielokrotnie w mojej praktyce zawodowej spotkałam się z szczerym zaskoczeniem Klientów, kiedy dowiadywali się, że pismo z Sądu przez nich nigdy nieodebrane, może być w pewnych okolicznościach uznane za „skutecznie doręczone”. Z reakcji części Klientów można wyprowadzić wniosek, iż dla wielu osób („nieprawników”) instytucja przewidziana w art. 139 kodeksu postępowania […]

Nie wszystkim znane skutki doręczenia zastępczego w postępowaniu cywilnym