Jedyną stałą w biznesie jest zmiana. Bywa, że zmienia się forma prawna spółki, przedmiot działalności, albo skład wspólników. Niestety również w prawie podatkowym jedyną stałą jest zmiana, a przepisy podatkowe coraz mocniej dyskryminują restrukturyzacje przedsiębiorstw. Ograniczenia w rozliczaniu strat – przepisy prawne Od lat obowiązuje zakaz odliczania strat przedsiębiorców przekształcanych, […]

Nowe ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych


Od 2021 r. wspólnicy spółki komandytowej przestaną rozliczać podatek od dochodów osiąganych przez  spółkę. Od tej pory spółka komandytowa będzie „samodzielna” i podatek rozliczy na własne konto. Co się będzie działo, gdy spółka w poprzednich latach osiągnęła stratę? Czy będzie mogła pomniejszyć dochód o stratę z lat ubiegłych? Strata spółki […]

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych po opodatkowaniu CIT spółki ...


Wiele spółek komandytowych przekształca się obecnie w spółki jawne. Na skutek opodatkowania CIT spółek komandytowych przedsiębiorcy rezygnują z ograniczenia odpowiedzialności części wspólników, na rzecz jednokrotnego opodatkowania dochodów. Aparat skarbowy chce mieć kontrolę nad tym procesem. Pod rygorem objęcia CIT ustawodawca nałożył na spółki jawne, których wspólnikami nie będą wyłącznie osoby […]

Spółki jawne powstałe z przekształcenia spółek komandytowych bez CITW pierwszym artykule z cyklu wskazywaliśmy, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Nie negując optymistycznego wniosku o generalnej możliwości korzystania z niskiej 9% stawki CIT przez spółki komandytowe, przyjrzyjmy się szczegółom. 2+2 (nie) równa się 4, czyli limit 2 milionów 2 milionom nierówny Spółki, które płacą 9% CIT muszą spełniać dwa […]

Kto skorzysta ze stawki 9% CIT?


Czy wypłata zaliczek na poczet zysku wspólników spółki komandytowej powoduje obowiązek zapłaty podatku? Gdy w grę wchodzą podatki, to nawet tak dobre zdarzenie jak wypłata zysku może przyprawić o prawny ból głowy. Jak było? Do końca 2020 r. wypłata zaliczki na poczet zysku nie była opodatkowana. Wynikało to z braku […]

Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej? #3


Przedsiębiorcy będą mogli odzyskać odsetki zapłacone od rozliczeń VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towaru. Precyzując, chodzi o odsetki zapłacone przez podatników tylko z tego powodu, że transakcje WNT zmuszeni byli wykazać po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 18 marca 2021 r. wyrok „A. przeciwko […]

Głos sprawiedliwości z TSUE w sprawie VAT od transakcji WNT