W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie o sygnaturze C-335/19 dotyczącej kryteriów stosowania ulgi na złe długi w VAT. TSUE uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. […]

TSUE z odsieczą dla wierzycieliNie trzeba być prawnikiem, aby wiedzieć, że zobowiązanie przedawnione nie może być skutecznie dochodzone w drodze postępowania sądowego. Dla jednych przedawnienie zobowiązania stanowi oczekiwaną sytuację uniknięcia zapłaty, dla innych praktycznie utratę zarobku. Jednak to, kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem zobowiązania nie zawsze jest łatwe do ustalenia, nawet dla osób, […]

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło – nie takie oczywiste